OM FÖRETAGET

PATROL är en leverantör av produkter och tjänster inom metallbearbetning. Sedan vår verksamhetsstart har vi investerat i modern teknologi.
Vi arbetar med maskiner för: laserskärning, böjning, svarvning och fräsning. Våra produkter präglas av hög kvalitet tack vare vår erfarenhet samt användning av moderna maskiner och CAD-CAM-projektering.
Vi erbjuder ett komplext utförande: från teknisk dokumentation till färdiga produkter.
Vårt team av erfarna ingenjörer samt modern teknologi garanterarvåra kunder att alla uppdrag inom:laserskärning, böjning, svarvning och fräsning handläggs på ett professionellt sätt. Vidare förfogar vi över ett materiallager, vilket möjliggör fort igångsättning av tillverkningsprocessen.

Vi uppmuntrar Er att bekanta Er med erbjudandets detaljer.

Du är här / Huvudsidan
Tjänster
Produkter